MEZOSÉGI TÓVIDÉK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA

I. FEJEZET. ALAPÍTÓTAGOK, ELNEVEZÉS, JOGI KERET, SZÉKHELY, IDOTARTAM.

1. Szakasz. Alapító tagok: az alapító okirat alapján hoztuk létre a MEZOSÉGI "TÓVIDÉK KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET"-et:
Mi, az alapító tagok, közös megegyezés alapján hoztuk létre az egyesületet.
1. Balázs-Bécsi Attila, a Téka Alapítvány képviseloje.
2. Barticel-Kis Emese, a Melegföldvári Református Parókia képviseloje
3. Barticel-Kis Krisztián, a Laci Református Parókia képviseloje
4. Fodor Zoltán , a Füzesi Általános iskola képviseloje
5. Füstös Sándor, a Laki RMDSZ képviseloje
6. Horváth Márta, a Buzai Református Parókia képviseloje
7. Lapohos András, a Szülofalum Alapítvány képviseloje
8. Láposi Éva-Hajnal, a Szülofalum Alapítvány képviseloje
9. Kolumbán Annamária, a Katonai Református Parókia képviseloje
10. Orbán Tibor, a Szentmártoni Református Parókia képviseloje
11. Póka Eniko, a Téka Alapítvány képviseloje
12. Sükösd Sándor, az Ördögosfüzesi Református Parókia képviseloje
13. Török Bálint, a szamosújvári RMDSZ képviseloje
14. Vinte-Koncz Iosif, a Búzatelek Egyesület képviseloje

2. Szakasz. Az O.G 26/2000 eloírásai alapján az alapító tagok létrehozták a MEZOSÉGI TÓVIDÉK KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET, amely egy egyesület, román jogi személy, nem nyereségorientált, nemkormányzati szervezet, amely független minden állami és privát intézménytol, (román vagy idegen), politika és vallásmentes.


3. Szakasz. Az egyesület neve: MEZOSÉGI TÓVIDÉK KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET, a következokben Egyesület.

4. Szakasz. MEZOSÉGI "TÓVIDÉK KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET" jogi személye: egyesület. Az egyesület meghatározatlan idotartamú.

5. Szakasz. Az Egyesület székhelye Romániában van. Az egyesületnek jogában áll, a tagok beleegyezésével, bármikor létrehozni kirendeltségeket vagy irodákat az országban és külföldön.


II. FEJEZET. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

6. Szakasz. Az egyesület célja:
* A privát és publikus intézmények (nemkormányzati szervezetek, iskolák, egyházak, polgármesteri hivatalok) és a Tóvidék mikrorégió (Szamosújvártól Sármásig délkeleti irányba és Kamarásig nyugati irányba) kereskedelmi ügynökei közötti kapcsolatteremtést koordinálni, a társuló helységek közös érdekeinek a meghatározása, képviselése és fejlesztése, a mikrorégió hosszútávú fejlesztéséhez szükségek feltételek biztosítása.

7. Szakasz. A cél megvalósításának érdekében az Egyesület a következo tevékenységeket fogja folytatni:
a) A mikrorégió kulturális fejlesztési stratégia kidolgozása és véghezvitele, Közkincs Kerekasztal létrejötte által.
b) Tanulmányok és projektek kidolgozása a közös érdekek alapján, amely a közösségi (gazdaság, kultúra, vallás, sport, természetvédelem, környezet- és tájvédelem és a mikrorégió sajátságos folklórja) fejlesztést és támogatást segítene.
c) Információs hálózat, adatbázis és modellek felépítése, amelyek segítenek a közös érdekek megvalósításához .
d) Támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek a régió turisztikai lehetoségeit aknáznák ki, különösen az agriturisztikai, sport, ekológiai turizmus, kulturális és szabadidos jellegueket.
e) Támogatja az mikrorégió infrastrukturális megerosítését és fejlesztését.
f) Támogatja a természetvédelmi tevékenységeket.
g) Támogatja a közinformáló kezdeményezéseket, a helyi kiadványokat és Audi-vizuális jellegueket egyaránt, amelyek korrigálják a lakosság információszerzésének a minoségét.
h) Támogat és szervez kulturális rendezvényeket a mikrorégió különbözo részein. Támogatja azokat a rendezvényeket, amelyek a kulturális sokszínuséget, a népi alkotásokat, a népi kézmuvességet és a régióra jellemzo értékek népszerusítik.
i) Támogatja a közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztését, mint pl. emlékházak, múzeumok létrehozását, muemlékek felemelését, muemlékek és történelmi épületek konzerválását és restaurálását, emléktáblák elhelyezését.
j) Olyan egyházi jellegu tevékenységek támogatása, amelyek hasznosak a helyi közösség számára.
k) Támogatja azon egyéni kezdeményezések fejlesztését, amelyek a mezogazdasághoz, mezogazdasági iparhoz, agroturizmushoz és a helyi gazdasághoz fuzodnek általában, s népszerusíti a hosszútávú mezogazdaság specifikus formáit, biogazdálkodás, állattenyésztés és e termékek értékesítését.
l) Támogatja a szociális jellegu tevékenységeket is.
m) Népszerusíti az erdészeti, halászati termékek értékesítését, az erdo természetes termékeinek és a gyógynövényeknek a használatát a megfelelo tevékenységi körben.
n) Segítségnyújtás a szakmai felkészültségben, egy szakma elsajátításában, továbbképzés adott szakmai körben, felnottképzési lehetoségek biztosítása.
o) Tevékenységi körök, szakmai megbeszélések, konferenciák, kerekasztal megbeszélések, muhelyek, táborok és más ezekhez hasonló megnyilvánulások.
p) Anyagi és logisztikai segítségnyújtás egy központi iskola felépítéséhez és fejlesztéséhez, a mikrorégió gyerekei számára. Minoségi anyanyelven való oktatás lehetoségét biztosítani a régió gyerekei számára.
q) Támogatni azon egységeket, szakokat, osztályokat, csoportokat ahol a tanulók/gyerekek magyar nyelven tanulnak, vagy akarnak tanulni.
r) Belföldi és külföldi források gyujtése pályázatok, adományok vagy bármilyen gazdaságilag törvényes úton, magán vagy jogi személytol, román vagy idegen, amelyek a céljaink véghezviteléhez hasznosítunk.
s) Együttmuködés olyan intézményekkel, amelyez ehhez hasonló tevékenységet, folytatnak.
t) Elvégezhet bármilyen fajta tevékenységét, amelyet az Egyesület vezetosége szükségesnek lát a célok elérése érdekében.

8. Szakasz. Az Egyesület létrehozhat leányvállalatot, kirendeltséget, üzletviteli helyet, mint területi struktúrát,  Közgyulésének a döntése alapján, amikor saját vagyont kap az illeto.
a) Az Egyesület, a saját céljainak megvalósítása érdekében, együttmuködési szerzodést köthet, nem nyereségorientált jogi személyekkel.


III. FEJEZET. AZ EGYESÜLET TAGJAI

9. Szakasz. Az Egyesület tagja lehet bármilyen fizikai személy, amely a tevékenysége alapján szorosan kötodnek az Egyesület céljaihoz és tevékenységeihez, és van ajánlása a Vezeto Tanácstól.
10. Szakasz. A tagságot egyéni kérés alapján lehet megkapni, a Vezeto Tanács egységes szavazása alapján.
A tagság elvesztése kizárás, visszavonás, halál vagy lemondás alapján történik. A kizárást a Vezeto Tanács kétharmados szavazása alapján történik. Egy tag támogatásának a visszavonusát az a szervezet kérheti, amelyet képvisel az illeto személy, és a Vezeto Tanács egységes szavazása alapján történik.
Azon tagok, akiknek a támogatását visszavonták vagy ki zárták, semmilyen joggal nem rendelkeznek az Egyesület vagyonából.
   


IV. FEJEZET. AZ EGYESÜLET SZERVEI

11. Szakasz. Az Egyesület szervei:
a) Közgyulés
b) Vezeto Tanács
c) Cenzor

12. Szakasz. a Közgyulés az a vezetoszerv amelyet  az Egyesület megalakulásánál az alapító tagok hozzák létre.

Az Egyesület tagjainak a jogai:

* Részt vehet az egyesület tevékenységein, jogában áll pontos információkat kapni az egyesület tevékenységeirol.
* Jogában áll minden tagnak választani és jelöltetni magát az egyesület vezetoi szerveibe. A szavazás direct, és titkos a személyre vonatkozó szavazás. A szavazáshoz való jog felhatalmazó levéllel is lehet érvényesíteni.
* Jogában áll felhasználni az egyesület felszereléseit és engedményeit, anyagi és nem anyagi jellegueket egyaránt.
* Jogában áll saját véleményét kifejteni, az egyesület fejlodésével kapcsolatosan a  Közgyulésen és az Vezeto Tanácsban egyaránt.

Az egyesület tagjainak a kötelezettségei:

* Ismerjék és betartsák a jelen alapszabályzat kiírásait.
* Részt vegyenek az egyesület által szervezett rendvényeken és tevékenységeken.
* A Vezeto Tanács által törvényes keretek között hozott döntések tiszteletben tartása.
* Csak akkor kezdeményezzen és folytasson különbözo tevékenységeket, ha az egyesület vezeto szervei ezzel felhatalmazták.
* Végezze el azokat a feladatokat, amelyekkel meg volt bízva.
* Vegyen részt a közgyuléseken és  Közgyulésen, fejtse ki véleményét.
* Ne folytasson olyan fajta tevékenységeket, amelyek az egyesület érdekeivel ellentétben állnak.

13. Szakasz. Az egyesület szervei:  a Közgyulés, Vezeto Tanács, mely 3 tagból áll, cenzor, ahogyan az alapszabályzatban elo van írva.


Sor.sz.
Név
Lakcím
Betöltött szerep
1
Török Bálint
Szamosújvár, Tudor Vladimirescu utca, 75 szám, Kolozs megye
Elnök
2
Füstös Sándor
Lac, 69 szám, Gyeke község, Kolozs megye
Alelnök
3
Vinte - Kont József
Búza, 487 szám, Kolozs megye
Alelnök


14. Szakasz. Az egyesület felülvizsgáló szerve a cenzor, melyet az alapító tagok, nevezi ki, Covrig Cristofor, román állampolgár, Lakcím, Szamosújvár, Pta Libertatii, 12 szám, Kolozs megye., személyazonossági szám KX.552879, személyi szám 1321116124035.

Közgyulés

15. Szakasz. Az egyesület legfelso szerve a  Közgyulés, mely az egyesület minden tagját magába foglalja.

16. Szakasz. Ahhoz, hogy a  Közgyulés alapszabályzat szerinti legyen szükséges legalább a fele plusz egy a tagokból jelen legyen.

17. Szakasz. A  Közgyulés egy évben legalább egyszer összeül, és  rendkívüli gyulésbe ahányszor szükséges. Rendkívüli gyulés összehívásához szükséges a tagok egyharmadának az írott kérése vagy a Vezeto Tanács kérése.
A  Közgyulés alapszabályzat szerinti ha legalább fele plusz egy jelen van a tagok közül. Ha nincsenek meg a megfelelo feltételek a Közgyulés egy újabb dátumot határoz meg, maximum 7 napon belül, az eredeti dátumhoz képest, amikor elégséges az aktív tagok az egyharmadának a jelenléte. Az összehívást ajánlott levélben és kis hirdetésben lehet megejteni.
 
18. Szakasz. A Közgyulés  a feladata:
a) Elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályzatát.
b) Meghatározza az egyesület tevékenységének az általános elveit.
c) Megválasztja a Vezeto Tanácsot és a Cenzorokat minden 4 évben.
d) Jóváhagyja az egyesület jövedelmi és kiadási költségvetését, a könyveloségi mérleget, valamint a cenzorok évi beszámolóját.
e) Jóváhagyja vagy megtagadja egy új tag belépését az egyesületbe, vagy egy régi tag  elbocsátását az egyesületbol.
f) Ajánlja a társulást más szervezetekhez vagy programokhoz, belföldi vagy külföldi egyaránt, amelyeknek a tevékenysége megfelel az egyesület céljainak vagy tevékenységeinek.
g) Elhatározhatja az egyesület megszüntetését.

19. Szakasz. A Közgyulésen a résztvevo tagok fele plusz egy szavazatai teszik érvényessé a határozatokat, kivéve 15. Szakasz a) és h) paragrafusok, amelyekhez szükséges az összes tagok közül a kétharmadának a szavazata.
 
20. Szakasz. A  Közgyulés a határozatait nyílt szavazattal teszik érvényesé, kivéve a 15, a), c) és g) paragrafusokat, ahol a titkos szavazást alkalmazzák. A hiányzó tagok szavazhatnak egy megbízott személy által, amely viszont tagja az egyesületnek.

Vezeto Tanács

21. Szakasz. A Vezeto Tanács az egyesület vezeto szerve, amely koordinálja az egyesület tevékenységeit.

22. Szakasz. A Vezeto Tanács tagjainak a feladatai:

Elnök:
* Képviseli az egyesületet a közösségi kapcsolatokkal, a hatóságokkal, más szervezetekkel, az igazságüggyel.
* Felelos az egyesület pénzügyi forrásainak az adminisztrálásával.
* Koordinálja a Vezeto Tanács munkáját.
* Ajánlja a Vezeto Tanácsnak a  Közgyulésnek és a Képviselo Testületnek az összehívását.
 Alelnök:
* Segíti az elnök tevékenységét és helyettesíti ot, amikor szükséges.
Titkár:
* Az egyesület teljes dokumentációjáért és hivatalos papírjaiért, illetve az egyesület normális muködésért felelos.
 
23. Szakasz. A Vezeto Tanács feladata:
a) Véghezviszi a Közgyulésen hozott határozatokat és a Képviselok Tanácsának a javaslatait.
b) Megold minden aktuális problémát, képviselve az egyesületet a hatóságokkal való kapcsolatban, más szervezetekkel való kapcsolatban az elnök vagy más, a Vezeto Tanácsból levo személy által. Külön megbízott képviseli az intézményt adott helyzetekben.
c) Jóváhagyja az egyesületen belül megszervezo tevékenységeket. Együttmuködési szerzodéseket ír alá fizikai és jogi személyekkel egyaránt, különbözo tevékenységek megszervezése érdekében, az alapszabályzat és az érvényben levo törvények alapján.
d) Meghatározza az operatív költségek mennyiségét, amelyek szükségesek a különbözo tevékenységek véghezviteléhez.
e) Meghatározza az egyesület Belso Szabályzatát és a szükséges állandó személyzet munkaszervezési tervét és annak munkaprogramját. Alkalmazza és elbocsátja az egyesület fizetett személyzetét.
f) Jóváhagyja más, hasonló tevékenységi körben muködo, szervezetekkel való együttmuködést, valamint nemzetközi szervezetekkel való társulást.

24. Szakasz. A Vezeto Tanács hónaponként vagy ahányszor szükséges összeül mindennapi vagy rendkívüli gyulésekbe. A rendkívüli gyuléseket az elnök vagy a tanács 1/3 hívhatja össze.
25. Szakasz. A Tanács határozatai akkor érvényesek, ha a tagok fele plusz egy szavazott rá. A Tanács tagjai, mint döntéshozó szerv nem vonhatja ki magát a szavazástól, csak abban az esetben, amikor érdekelt az ügyben.

V. FEJEZET. AZ EGYESÜLET FELOSZLÁSA

26. Szakasz. Az egyesület feloszlását a Közgyulés döntheti el, ehhez, pedig szükséges a 2/3 az aktív tagoknak.
27. Szakasz. Feloszlatás esetén a  Közgyulés dönti el az egyesület vagyonának a szétosztását a O.G. 26/2000 törvény 60. paragrafusa értelmében.VI. FEJEZET. AZ EGYESÜLET VAGYONA

28. Szakasz.  Az egyesület megalakulásánál a vagyon 880 RON, a mellékel bizonyíték alapján, bejöve a tagok egyenlo arányú hozzájárulásából.
A vagyon megnövelheto:
a) A tagok tagdíjából, különbözo összegek és díjak
b) Kamatok és osztalékok a meglévo összegek legális befektetésébol.
c) Direkt gazdasági aktivitásból származó jövedelem .
d) Adományok, támogatások, hagyatékok az egyesület tagjaitól vagy más fizikai vagy jogi személyektol, román vagy idegen nemzetiségu.
e) Eroforrások az állami költségvetésbol vagy a helyi hatóságok költségvetésébol
f) Más legális jövedelem, ................
g) Belföldi és külföldi eroforrások megnyerése
     Az egyesület anyagi eroforrásait lehet növelni önkéntes támogatásokkal, értéktárgyak értesítésekkel, különbözo tevékenységekbol származó jövedelmek, legális formában és az egyesület céljaival és tevékenységeivel összhangban.
    Abban az esetben ha az adományozó vagy támogató egy bizonyos fajta tevékenységet szeretne támogatni, azt fel lehet tüntetni az igazoló okiratba, az adomány ...............
    Az egyesület vagyona kiegészítheto a mellék gazdasági egységek jövedelmébol, melyek nem jogi keretuek, esetleg a létrehozott vagy kapcsolatban levo gazdagsági egységek osztalékával.
      Az egyesület egy jövedelmi és kiadási költségvetés alapján muködik, és elkészíti az évi mérleget az érvényben lévo törvények értelmében.
     Az egyesületnek bármilyen belföldi vagy külföldi banknál lehet számlaszáma, az érvényben lévo törvényeket értelmében.
     Az egyesület beruházásait a Vezeto Tanács döntheti el. A pénzügyi muveleteket csakis az elnok vagy legfeljebb három, általa kinevezett személy végezheti el.
     Az egyesület létrehozhat korlátolt felelosségu társaságot az érvényben lévo törvények és az alapszabályzat értelmében.
29. Szakasz. Az egyesület feloszlása esetén, tárgyi javak nem kerülhetnek fizikai személyek birtokába.
Az egyesület teljes hagyatéka az Ördöngosfüzesi Református Parókia tulajdonába
kerül, azzal a feltétellel, hogy tovább folytassa az egyesület tevékenységét.
      Az alapszabályzat 29 szakaszt tartalmaz.

tovidek

communitas

CSOORI

bga