Csoóri Sándor Alap
2023

A Csoóri Sándor Alap 2023-24 -ben is támogatta két fontosabb programunkat, a népzeneoktatást és a szamosújvári táncházak megszervezését.

1. Népzeneoktatás Mezőségen

Pályázatunk legfontosabb célja az oktatók fizetésének biztosítása és hangszervásárlás volt. A népzeneoktatást hetente tartottuk 65 -70 résztvevő diák számára. A legnagyobb csoportot a hegedűoktatásban résztvevők alkották, de egyre népesebb a nagybőgő, cimbalom, furulya, gordon és brácsaoktatásban résztvevő diákok száma is. Oktatóink az Ördöngös és Tokos zenekarok tagjai, Szabó Bence, Szakács Kristóf és Miklósi Hunor, valamint a zeneakadémiát is végzett Réman Gergő. Idén nagyobb hangsúlyt fektettünk az elméleti tudás megszerzésére is, a támogatásból oktatási segédanyagokkal tudtuk kiegészíteni az oktatók munkáját. A zeneoktatásban szamosújvári, széki és ördöngösfüzesi tanulók vettek részt. A zeneoktatásban résztvevő diákok fontos szakmai eredményeket értek el 2023-24-ben. Versenyeken vettek részt és kiemelt helyezéseket értek el. Folyamatosan alakulnak az új zenekarok. Ez a szamosújvári néptáncok népzene szamosújvári népzene oktatás egyik kiemelt jellemzője.
A támogatás céljai és eredményei nem változtak.

2. A szamosújvári táncház megszervezése

Projektünk általános célkitűzése volt a szamosújvári táncház keretén belül egy a magyar népművészet sokszínűségét bemutató, koncertekből előadásokból és táncoktatásból álló programsorozat szervezése a következő célok megvalósítása érdekében:
•A népi kultúra és ezen belül a népzene, néptánc közösségfejlesztő és alakító erejének felhasználása és katalizálása a helyi és a mezőségi szórványmagyar közösség identitásának megerősítése érdekében
•a mezőségi szórványból származó résztvevők etnikaiöntudatának és önértéktudatának erősítése
•a tájegység, Mezőség saját hagyományainak, népi értékeinek jobb megismerése
•más Kárpát- medencei tájegységek kulturális sokszínűségének megismerése, élő egészként való népszerűsítése
•Különböző kompetenciák (ismeretek, készségek, képességek és jártasságok) fejlesztése a kiegészítő tevékenységek által.
Büszkék vagyunk rá, hogy olyan táncházi programsorozatot indítottunk, amely a néprajzi-népművészeti jellegű előadások és bemutatók, az adatközlők és népszerű zenészek fellépése mellett, élőzenés alkalmakon szólította meg azt a társadalmat, amely életmódjában a hagyományoktól az ilyen jellegű projektek nélkül gyorsan távolodna.

A Mezőségi Tóvidék Közösségi Egyesület 2007-ben alakult. 2008-ban lett hivatalosan bejegyezve. Az egyesület célja a Tóvidéki térségben létező magán-és közjogi intézmények közötti együttműködés megvalósítása és fejlesztése; a társult falvak közösségi érdekeinek megfogalmazása és képviselete; a térségi fejlesztési stratégia kidolgozása a régió tartós fenntartható fejlődése érdekében. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk a kisrégió szórványoktatási problémainak kezelésére, a térség gazdag népművészeti értékeinek ápolására, népszerűsítésére.
Partnerek vagyunk a térségben működő olyan szervezetekkel, mint a szamosújvári Téka Alapítvány és a Szamosújvári Népművészek Egyesülete. Helyismeretünkkel hozzásegítettük őket a folyamatos, közvetlen kapcsolattartáshoz és ugyanakkor támogatást szereztünk a helyi közösségek közvetlen megszólításában.

tovidek

communitas

CSOORI

bga